เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

วัวชน หรือ กีฬาวัวชน คือกีฬาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน โดยจะมีกติกาในการแข่งขันถึง 35 ข้อ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับชมกีฬาวัวชน เกิดความสนุกตื่นเต้น และ ประทับใจในการแข่งขันกีฬาวัวชน และในเวลาต่อมาได้มีการเดิมพันวัวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ เพิ่มความตื่นเต้น ให้กับกีฬาวัวชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ทางเว็บ WUACHON888.INFO ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเดิมพันวัวชน ให้กลายเป็นการ แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเดิมพัน จนในปัจจุบันนี้เว็บ wuachon888 ได้กลายเป็นเว็บไซต์เดิมพันวัวชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2567 เลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบ

ธุรกิจกลุ่มชาติพันธุ์ในตลาดวัว และในการพนันขันต่อวัวชน

ธุรกิจกลุ่มชาติพันธุ์ในตลาดวัว และในการพนันขันต่อวัวชน

ธุรกิจกลุ่มชาติพันธุ์ในตลาดวัว และในการพนันขันต่อวัวชน

ธุรกิจกลุ่มชาติพันธุ์ในตลาดวัว และในการพนันขันต่อวัวชน ณ สนามกีฬาชนโคโพธิ์ทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีการจัดประเพณีประกวดกีฬาวัวชนโค ประเภทโคเนื้อ

ได้เรียนรู้ขนบประเพณีประกวดกีฬาวัวชนโค บอกได้ว่าเป็นประเพณีที่วางเป็นระเบียบไว้โดยตรง ด้วยการเขียนเป็นกติกาการชนวัว ให้ส่วนรวมกระทำร่วมกันเป็นระเบียบชัดเจน อีกทั้งเป็นประเพณีที่คนในพื้นที่รู้ ปฏิบัติ และถือสืบ ๆ กันมานานกว่า 50 ปี เป็นผลให้ผู้เขียนสงสัยว่า สนามกีฬาวัวชนโคดำเนินจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และมีกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตในประจำวันบนความสัมพันธ์ ของผู้คนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (คนไทยในท้องถิ่น เชื้อชาติไทย, คนพม่า (เชื้อสายไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง เชื้อสายมอญ เชื้อสายอิสลาม) ฯลฯ) อย่างไร

เป็นการง่ายต่อการเข้าใจ วิถีชีวิตของผู้คนจากประเพณี ประกวดกีฬาวัวชนโค ผู้เขียนมีโอกาสเรียนรู้พูดคุย และฟังเรื่องเล่าจากกลุ่มคนที่หลากหลายชาติพันธุ์ เพื่อไขความสงสัย บนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนรู้ (ผู้เขียน) กับครู (กลุ่มคนที่หลากหลายชาติพันธุ์) ที่เล่าเรื่องให้กันฟัง เป็นเวลา 2 วัน จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม บันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ที่มาที่ไปของสนามกีฬาชนโคโพธิ์ทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สนามกีฬาชนโคโพธิ์ทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดำรงอยู่ได้นานถึง 50 กว่าปี จากเดิมสนามชนโค ตั้งอยู่ที่เทศบาลนครแม่สอดประมาณ 30 ปี และย้ายมาจนถึงปัจจุบัน เป็นสนามชนโคโพธิ์ทองแม่สอดประมาณ 20 ปี สำหรับสาเหตุของการย้ายสนามเพราะ หนึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง ของคนภายนอกพื้นที่แม่สอด สองเกิดการค้าขายวัวเพื่อเป็นอาหาร และการค้าขายวัวเพื่อการชนจำนวนมาก สามพื้นที่บริเวณเทศบาลนครแม่สอด เป็นพื้นที่แคบเกินไป และสี่บริเวณสนามกีฬาชนโคโพธิ์ทอง

มีกลุ่มคนที่หลากหลายชาติพันธุ์ เช่น คนไทยในท้องถิ่น เชื้อชาติไทย, คนพม่า (เชื้อชาติไทย เชื้อชาติกะเหรี่ยง เชื้อชาติมอญ เชื้อชาติอิสลาม) ฯลฯ หากคนไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ แต่มีโอกาสท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่หลากหลายชาติพันธุ์ ในพื้นที่สนามชนโคโพธิ์ทองแม่สอด จะแยกไม่ออกว่ากลุ่มคนในพื้นที่มีเชื้อชาติใด เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นที่จะรู้ว่าใครมีเชื้อชาติใด เพราะผิว และรูปพรรณสัณฐานมีความคล้ายคลึงกัน

สนามกีฬาชนโค และตลาดวัวชน: ทุนเชิงวัฒนธรรม สร้างอาชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์

สิ่งที่ไม่แปลกใจที่สนามกีฬาชนโค ดำรงอยู่นานขณะนี้เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการนำประเพณีประกวดกีฬาวัวชนโค ซึ่งผู้เขียนวิเคราะห์ว่าเป็นทุน เดิมที่มีอยู่ในตำบลแม่สอด มาเพิ่มช่องทางให้ตำบล ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันบริเวณสนามกีฬาชนโค เฟื่องฟูด้านอาชีพสามารถสร้างมูลค่าให้คนในพื้นที่ ได้แก่ อาชีพโฆษกป่าวประกาศ อาชีพคนขายบัตร อาชีพคนถือเชือกคล้องวัว อาชีพเก็บขวดพลาสติก (ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในพื้นที่) อาชีพคนขายวัว ฯลฯ

ขณะเดียวกันสิ่งที่เคียงข้าง และเฟื่องฟูด้านอาชีพที่สนามกีฬาชนโค ก็คือตลาดวัวที่สามารถสร้างมูลค่าให้คนในพื้นที่ ได้แก่ อาชีพค้าขายวัว อาชีพค้าขายของชำ อาชีพค้าขายอุปกรณ์สำหรับวัว อาชีพค้าขายอาหาร อาชีพเปิดบ้านเช่า อาชีพคนขับรถบรรทุก และอาชีพคนเฝ้าวัว คนยกฟาง คนตัดฟาง ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ตลาดวัว และสนามกีฬาชนโค

เมื่อมีการเกิดขึ้นของพื้นที่ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งพื้นที่สนามกีฬาชนโค และพื้นที่ตลาดวัวผู้เขียนตั้งคำถามต่อว่า ความสัมพันธ์ทางสังคม ที่จะทำให้ประเพณีประกวดกีฬาวัวชนโค ดำรงอยู่ต่อไปจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

ความสัมพันธ์ทางสังคม ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ กับพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ในประเพณีประกวดกีฬาวัวชน บอกได้ว่าตลาดวัวตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความสัมพันธ์สองแบบ คือหนึ่งความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ซึ่งเกิดจากความผูกพันทางสายเลือด และสองความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายซึ่งเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นในสถานะเพื่อนบ้าน ดังที่แป้ง หญิงสาวอายุ 26 ปี คนไทยเชื้อชาติกะเหรี่ยง มีแฟนเป็นคนพม่านับถือพุทธ ได้เล่าว่า

พี่เป็นคนไทยกะเหรี่ยง แต่ก่อนอยู่แม่วะหลวง แล้วมาแม่สลิดหลวงแล้วมาจบที่แม่สอด พี่ทำค้าขายวัวหลายคน พี่ด้วย พ่อด้วย น้องชายด้วย วัวของพี่จะติดต่อได้ตลอด วัวของพี่มีทั้งลูกค้าที่เป็นคนไทย คนจีน เวลาติดต่อซื้อขายวัว คนไทยพี่พูดไทย คนกะเหรี่ยงพูดกะเหรี่ยง คนพม่าพูดพม่า มันก็ได้เปรียบที่เราพูดได้หลายภาษา แต่ถ้าเพื่อนบ้านพี่เขาพูดไม่ได้ พี่ก็แปลให้เขาได้พี่ไม่แย่งลูกค้าเขา แต่ตอนนี้ในแม่สอด คนไทยกะเหรี่ยงพูดพม่าได้ 50 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะแถวนี้ติดชายแดนอีกอย่าง พี่เกิดมาพูดภาษาไทย และภาษากะเหรี่ยงได้เลยแต่ภาษาพม่า มาหัดพูดที่แม่สอด

ขณะเดียวกันสนามกีฬาชนโค มีความสัมพันธ์ทางสังคม ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ กับพื้นที่ทางเศรษฐกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายซึ่งเป็นความผูกพัน ที่เกิดขึ้นในสถานะเพื่อนร่วมเจรจาธุรกิจ ทำไมถึงเป็นความสัมพันธ์ในสถานะเพื่อนร่วมเจรจาธุรกิจ

ติดตาม โปรแกรมวัวชน ผลวัวชน ข่าวสารวัวชน รวดเร็วก่อนใครได้ที่: เพจเฟสบุ๊ค วัวชนแดนใต้888 หรือแอดมาที่: @BULLFIGHT888

สนใจดูวัวชนสดก่อนใครสมัครสมาชิกเพื่อดูวัวชนเพียง 50 บาทห้ามพลาดเด็ดขาด!!

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888