เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

วัวชน หรือ กีฬาวัวชน คือกีฬาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน โดยจะมีกติกาในการแข่งขันถึง 35 ข้อ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับชมกีฬาวัวชน เกิดความสนุกตื่นเต้น และ ประทับใจในการแข่งขันกีฬาวัวชน และในเวลาต่อมาได้มีการเดิมพันวัวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ เพิ่มความตื่นเต้น ให้กับกีฬาวัวชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ทางเว็บ WUACHON888.INFO ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเดิมพันวัวชน ให้กลายเป็นการ แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเดิมพัน จนในปัจจุบันนี้เว็บ wuachon888 ได้กลายเป็นเว็บไซต์เดิมพันวัวชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2566 เลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบ

การเมืองของวัวชน

การเมืองของวัวชน

การเมืองของวัวชน

การเมืองของวัวชน คือ กระบวนการของนักเลงวัวชนได้ถูกแปรเปลี่ยนสู่ความ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องที่ที่มีพลังอํานาจของรัฐ หรือเป็นการผนวกเอาอํานาจการเมือง มาร่วมกับอํานาจทางสังคมอันเป็นอํานาจเฉพาะตัว จึงเท่ากับเพิ่มศักยภาพในการใช้อํานาจเพื่อสร้างการยอมรับ การครอบงําชุมชนท้องถิ่นได้ แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ความเป็นนักเลงวัวชนจึงเป็นการใช้ศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สอดรับกับค่านิยมหรือความรู้สึกร่วมกันของชาวบ้านภายใต้ฐานวัฒนธรรมพนันชุมชน ที่หนุนเสริมให้ชนะการเลือกตั้ง และครองตําแหน่งสําคัญในพื้นที่ ทั้งตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องที่

จะว่าไปแล้วเจ้าของบ่อนวัวชนในอดีต เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับมอบหมายจากทางราชการดําเนินกิจการ วัฒนธรรมพื้นบ้านนี้จึงเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับ ทางอํานาจจากชาวบ้าน และจากทางราชการ ทําให้สนามวัวชนกลายเป็นพื้นที่ทางสังคม ในการสําแดงพลังอํานาจด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นพลวัตแห่งอํานาจทางสังคมที่สั่งสมจนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล และบารมีในความรับรู้ และเข้าใจของคนอื่นๆ พร้อมๆ กับพื้นที่บ่อนวัวชนเป็นพื้นที่มีอํานาจอื่นนอกอํานาจรัฐ บ่อนจึงเป็นปริมณฑลของอํานาจพิเศษ ที่มีการใช้อํานาจผกผันไปตามบุคลิกภาพของนายบ่อนตัวอย่างที่เข้าใจโดยทั่วๆ ไปว่าเจ้าของบ่อนมีความเป็นอิสระมาก ในการจัดการความรุนแรงกับนักเล่นการพนันวัวชน ที่ไม่รักษาบรรทัดฐานการชนวัวที่กําหนดขึ้น พฤติกรรมแบบนี้ และอื่นๆ

กลายเป็นระบบคุณค่าแห่งการยอมรับของสังคมนั้น นอกจากนี้กลไกกระบวนการในกิจกรรมวัวชน และเจ้าของบ่อนวัวมักจะใช้ “การบริจาค” ให้หน่วยงานราชการในนามเจ้าของสนามวัวชนจนเป็นที่ยอมรับ กลายเป็น “นักเลง” และยอมรับให้การเป็น “นายหัว” เป็นการยอมรับทางอํานาจเชิงอิทธิพลจากชาวบ้าน และอํานาจ บารมีจากทางข้าราชการในพื้นที่ เมื่อล่วงมาสู่ยุคสมัยประชาธิปไตยแบบตัวแทนเจ้าของบ่อน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบสร้างการยอมรับอันมาจากพื้นฐานของอิทธิพล และบารมีนี้เป็นเงื่อนไขปัจจัยเข้าสู่การครอบครองอํานาจรัฐ อํานาจการเมือง คือ นายกเทศมนตรี นากยกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแม้กระทั่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น ปรากฏการณ์นี้จึงเป็นการควบรวมในการครอบครองอํานาจคู่ ทั้งอํานาจสังคมที่มีมาแต่เดิม และอํานาจรัฐอันเป็นแหล่งอํานาจใหม่อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บ่อนพนันวัวชนยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงจากกิจกรรมของบ่อน และมีโอกาสในการเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในพื้นที่ด้วยบ่อนวัวชนจึงเป็นต้นนํ้า ของอํานาจที่มีอิทธิพล และบารมีอันเป็นอํานาจทางสังคมสู่การครอบครองอํานาจรัฐ แล้วควบรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรืออํานาจทางเศรษฐกิจไว้ด้วย จึงมีนัยเชิงแนวคิดทาง

การเมืองที่ว่าบ่อนวัวชน หรือกิจกรรมวัวชนเป็นกลไกเชิงอํานาจที่สามารถครอบครอง และใช้ทั้งอํานาจทางตรงและอํานาจแฝงเร้น ค่อนข้างจะเป็นศูนย์กลางการผูกขาดอํานาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ภายหลังจากอํานาจรัฐลงสู่ตัวนักเลง หรือนายบ่อนท่ามกลางกลไกรัฐอ่อนแอในพื้นที่ห่างไกล คนเหล่านี้จึงเป็นศูนย์อํานาจเด็ดขาดที่มีพลังศักยภาพการครอบงําชี้นําทางสังคม ได้อย่างอิสระเชิงสัมพัทธ์ในการใช้อํานาจมีพลังอํานาจของ “นักเลง” หรือ “นายหัว” ที่รัฐมาชุบตัวหรือเป็นเหมือนเอเย่นต์ทางอํานาจในชุมชนท้องถิ่น หรือเท่ากับว่าได้มีการบูรณาการเชิงอํานาจในชุมชนท้องถิ่นใหม่ ประกอบขึ้นจาก “อํานาจการรัฐ” ที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผสมผสานกับ “อํานาจทางสังคม” เกิดผลเป็นเท่าทวีคูณ ในการสร้างการยอมรับหรือครอบงําของนายบ่อนวัวชน หรือนักกิจกรรมวัวชนให้เป็นแก่นแกน ในปริมณฑลแห่งอํานาจชุมชนในการผูกขาดการใช้ “อํานาจแบบความเบ็ดเสร็จ” ที่มีประสิทธิภาพในบ้าน และในองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานงานราชการในพื้นที

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Wuachon888.info

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : วัวชนแดนใต้888

ช่องยูทูป : สืบสานวัวชน888

ช่อง tiktok : wuachonvip

Twitter : วัวชน888

Line Official : @bullfight888

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888