เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

วัวชน หรือ กีฬาวัวชน คือกีฬาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน โดยจะมีกติกาในการแข่งขันถึง 35 ข้อ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับชมกีฬาวัวชน เกิดความสนุกตื่นเต้น และ ประทับใจในการแข่งขันกีฬาวัวชน และในเวลาต่อมาได้มีการเดิมพันวัวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ เพิ่มความตื่นเต้น ให้กับกีฬาวัวชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ทางเว็บ WUACHON888.INFO ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเดิมพันวัวชน ให้กลายเป็นการ แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเดิมพัน จนในปัจจุบันนี้เว็บ wuachon888 ได้กลายเป็นเว็บไซต์เดิมพันวัวชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2567 เลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบ

สนามจัดการแข่งขันวัวชน

สนามจัดการแข่งขันวัวชน

สนามจัดการแข่งขันวัวชน

สนามจัดการแข่งขันวัวชน สนามกีฬาวัวชนจากการที่คนใต้นิยมชมชอบการชนวัวมากก่อนปีพ.ศ. 2500 มีผู้ขออนุญาตเปิดสนาม

และทางราชการกลัวว่าคนใต้จะเพลิดเพลินอยู่กับการชนวัวจนเกินไปไม่เป็นอันประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย และจึงได้ออกข้อกำหนดจำนวนสนามชนวัวตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ 6085 /2505 ลงวันที่ 2 เมษายน 2550 กำหนดสนามวัวชนซึ่งมีสาระสำคัญ คือสนามวัวชนประจำตามปกติจะอนุญาตให้ตั้งได้เพียงอำเภอละไม่เกิน 1 สนาม ส่วนที่ว่าสมควรจะอนุญาตให้ตั้งที่ใดในเขตอำเภอนั้นให้อยู่ในดุลพินิจ

ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่สนามชนวัวในภาคใต้ในปีที่ทำการศึกษา 2542 (จรัญ และคณะ. 2543) มีจำนวน21 สนามกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ 8 จังหวัดดังนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สนามจังหวัดนครศรีธรรมราช 6
สนามของจังหวัดกระบี่ 2 สนามจังหวัดพัทลุง 2 สนามจังหวัดตรัง 3 สนามจังหวัดยะลา 1 สนามนราธิวาส 1 สนามจังหวัดสงขลา 5 สนามสตูล 1 สนาม โดยที่จะมีการขออนุญาตเปิดสนามวัวชนนั้นผู้ทำเรื่องขอต้องจัดเตรียมสถานที่ที่ตั้งตามข้อกำหนดคือพื้นที่ในการสร้างสนามวัวชนควรมีมากเพียงพอเฉพาะส่วนที่เป็นสังเวียนต้องไม่ต่ำกว่า 1ไร่

นอกจากนั้น จำเป็นต้องมีเนื้อที่ใช้สอยสำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างไกลชุมชนสามารถเดินทางไปมา และสะดวกทางราชการสามารถเข้ามาควบคุมความสงบเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง และสิ่งก่อสร้าง
ต้องไม่เป็นอาคารถาวรสามารถรื้อถอนได้ง่าย ขั้นตอนการขออนุญาตเรื่องจากผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องยื่นข้อเสนอต่ออำเภอในเขตที่จะสร้างสนามวัวชนในอำเภอจากพี่ทนายเรื่องต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน เมื่อผู้ขอเสนอที่ได้รับใบอนุญาตเปิดสนามวัวชนเป็นทางการออกมาแล้วบุคคล

ผู้นั้นจะถูกเรียกว่าในสนาม ใบอนุญาตจะสิ้นสภาพเมื่อผู้ซื้อใบอนุญาตเสียชีวิต หรือเลิกกิจการผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมจะมาขอเปิดสนามแทนไม่ได้สนามวัวชนจึงต้องปิดไปโดยปริยาย เนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2525
เป็นต้นมาทางราชการได้ระงับการขออนุญาตเปิดสนามวัวชนขึ้นใหม่ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ 020 4/29 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 และหนังสือ มท. 0309 /ว. 1204 ทั้งนี้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นได้มีเจตนารมณ์ต้องการลดจำนวนอบายมุขต่าง ๆ ให้น้อยลงและหมดไปในที่สุดผู้สันทัดกรณีในด้านนี้คาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 15 ปีสนามชนวัวจะสูญหายไปเกือบหมดทั้งนี้โดยพิจารณา

จากอายุของนายสนาม ผู้ซึ่งถือใบอนุญาตเปิดสนามอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ในอีก15 ปีข้างหน้าคนใต้อาจจะมีสนามชนวัวเหลืออยู่เพียง 2 แห่งที่ถูกตามกฎหมายคือสนามเทศบาลที่จังหวัดตรัง
และสนามชนโคเทศบาลเมืองยะลาจังหวัดยะลา (จรัญ และคณะ. 2543)

ซึ่งเป็นสนามของภาครัฐเมื่อถึงเวลาอาจจะมีสนามเถื่อนเกิดขึ้นหลายแห่งก็ได้ในการขออนุญาตเปิดสนามมวยแต่ละครั้งกระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนอนุญาตให้มีการเปิดสนามวัวชนในกรณี
ปกติคือแต่ละสนามในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงขออนุญาตเปิดได้เดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 1 วันในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก 3 จังหวัดที่กล่าวมาแล้วอนุญาตให้สนามเปิดได้
สัปดาห์ละครั้งเดือนหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้ง

โดยในสนามเป็นผู้เขียนคำร้องเสนอต่ออำเภอ และจังหวัดตามขั้นตอนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา อนุญาตและออกใบอนุญาตให้ผ่านลงมาตามขั้นตอนในการขออนุญาตต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมในการเปิดสนามครั้งละเป็นเงิน 420 บาทต่อการเปิดสนาม 1 วันนอกจากนี้และสถานเมืองสามารถเปิดสนามปืนกรณีพิเศษ

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Wuachon888.info

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : วัวชนแดนใต้888

ช่องยูทูป : สืบสานวัวชน888

ช่อง tiktok : wuachonvip

Twitter : วัวชน888

Line Official : @bullfight888

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888