เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

วัวชน หรือ กีฬาวัวชน คือกีฬาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน โดยจะมีกติกาในการแข่งขันถึง 35 ข้อ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับชมกีฬาวัวชน เกิดความสนุกตื่นเต้น และ ประทับใจในการแข่งขันกีฬาวัวชน และในเวลาต่อมาได้มีการเดิมพันวัวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ เพิ่มความตื่นเต้น ให้กับกีฬาวัวชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ทางเว็บ WUACHON888.INFO ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเดิมพันวัวชน ให้กลายเป็นการ แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเดิมพัน จนในปัจจุบันนี้เว็บ wuachon888 ได้กลายเป็นเว็บไซต์เดิมพันวัวชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2567 เลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบ

สนามกีฬาวัวชน

สนามกีฬาวัวชน

สนามกีฬาวัวชน

สนามกีฬาวัวชน จากการที่คนใต้นิยมชมชอบ การชนวัวมากก่อนปี พ.ศ. 2500 มีผู้ขออนุญาตเปิดสนามวัวชนมากขึ้น

ทางราชการกลัวว่าคนใต้จะเพลิดเพลินอยู่กับการชนวัว จนไม่เป็นอันประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกข้อกำหนดจำนวนสนามชนวัว ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ 6085 / 2505 ลงวันที่ 2 เมษายน 2550 กำหนดสนามวัวชนซึ่งมีสาระสำคัญ คือสนามวัวชนประจำ ตามปกติจะอนุญาตให้ตั้งได้เพียงอำเภอละไม่เกิน 1 สนาม ส่วนที่ว่าสมควรจะอนุญาตให้ตั้งที่ใดในเขตอำเภอนั้นให้อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่สนามชนวัวในภาคใต้ ในปีที่ทำการศึกษา 2542

มีจำนวน 21 สนาม กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ 8 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 สนาม จังหวัดกระบี่ 2 สนาม จังหวัดพัทลุง 2 สนาม จังหวัดตรัง 3 สนาม จังหวัดยะลา 1 สนาม นราธิวาส 1 สนาม จังหวัดสงขลา 5 สนาม สตูล 1 สนาม โดยที่การขออนุญาตเปิดสนามวัวชนนั้น ผู้ทำเรื่องขอต้องจัดเตรียมสถานที่ ที่ตั้งตามข้อกำหนดคือพื้นที่ในการสร้างสนามวัวชน ควรมีมากเพียงพอเฉพาะส่วน ที่เป็นสังเวียนต้องไม่ต่ำกว่า 1 ไร่นอกจากนั้น จำเป็นต้องมีเนื้อที่ใช้สอยสำหรับส่วนประกอบอื่นๆ

สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างไกลชุมชนสามารถ เดินทางไปมา และสะดวกทางราชการสามารถเข้ามา ควบคุมความสงบเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง และสิ่งก่อสร้างต้องไม่เป็นอาคารถาวรสามารถรื้อถอนได้ง่าย ขั้นตอนการขออนุญาตเรื่องจากผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องยื่น ข้อเสนอต่ออำเภอในเขตที่จะสร้างสนามวัวชนในอำเภอจากพี่ทนายเรื่องต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน เมื่อผู้ขอเสนอที่ได้รับใบอนุญาตเปิดสนามวัวชน เป็นทางการออกมาแล้วบุคคลผู้นั้นจะถูกเรียกว่าในสนาม ใบอนุญาตจะสิ้นสภาพเมื่อผู้ซื้อใบอนุญาตเสียชีวิต หรือเลิกกิจการผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ ได้รับอนุญาตเดิมจะมาขอเปิดสนามแทนไม่ได้ สนามวัวชนจึงต้องปิดไปโดยปริยาย เนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมาทางราชการได้ระงับการขออนุญาต เปิดสนามวัวชนขึ้นใหม่ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในยุคนั้นได้มีเจตนารมณ์ต้องการลดจำนวนอบายมุขต่างๆ ให้น้อยลง และหมดไปในที่สุดผู้สันทัดกรณีในด้านนี้ คาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 15 ปี สนามชนวัวจะสูญหายไปเกือบหมด ทั้งนี้โดยพิจารณาจากอายุของนายสนาม ผู้ซึ่งถือใบอนุญาตเปิดสนามอยู่ในปัจจุบัน ถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ในอีก 15 ปี ข้างหน้าคนใต้อาจจะมีสนามชนวัวเหลืออยู่เพียง 2 แห่ง ที่ถูกตามกฎหมายคือสนามเทศบาลที่จังหวัดตรัง และสนามชนโคเทศบาลเมืองยะลาจังหวัดยะลา

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Wuachon888.info

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : วัวชนแดนใต้888

ช่องยูทูป : สืบสานวัวชน888

ช่อง tiktok : wuachonvip

Twitter : วัวชน888

Line Official : @bullfight888

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888