เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

วัวชน หรือ กีฬาวัวชน คือกีฬาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน โดยจะมีกติกาในการแข่งขันถึง 35 ข้อ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับชมกีฬาวัวชน เกิดความสนุกตื่นเต้น และ ประทับใจในการแข่งขันกีฬาวัวชน และในเวลาต่อมาได้มีการเดิมพันวัวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ เพิ่มความตื่นเต้น ให้กับกีฬาวัวชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ทางเว็บ WUACHON888.INFO ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเดิมพันวัวชน ให้กลายเป็นการ แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเดิมพัน จนในปัจจุบันนี้เว็บ wuachon888 ได้กลายเป็นเว็บไซต์เดิมพันวัวชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2567 เลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบ

วิถีชีวิตของผู้ที่เลี้ยงวัวชน

วิถีชีวิตของผู้ที่เลี้ยงวัวชน

วิถีชีวิตของผู้ที่เลี้ยงวัวชน

วิถีชีวิตของผู้ที่เลี้ยงวัวชน จะต้องเลี้ยงดูวัวชน เสมือนหนึ่งว่าเป็นบุคคลในครอบครัวบ่อยครั้งที่วัวได้รับการเลี้ยงดูดีกว่าบุคคลในครอบครัว

โคพื้นเมืองภาคใต้ หรือโคชน โคพื้นเมืองได้มีการเลี้ยงดูมาเป็นเวลาช้านานแล้วแต่ยังไม่แน่ชัดในสายพันธุ์ดั้งเดิมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีต โคพื้นเมือง จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยโคพื้นเมืองแท้ๆ จะอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางภาคเหนือและภาคใต้โคพื้นเมืองบางส่วนจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป เพราะมีสายเลือดโคอื่นการคัดเลือกวัวชนได้คำนึงถึงองค์ประกอบด้วยต่างๆ ทั้งเหตุทางคติชนวิทยาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ยังคงอยู่ในฐานะที่เป็นความเชื่อมากกว่าที่จะเป็นข้อเท็จจริง เพราะแม้ว่า วัวบางตัวจะไม่มีลักษณะเด่นบางประการ แต่ก็สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้และมีชื่อเสียงโด่งดังได้ในขณะที่วัวบางตัวมีองค์ประกอบด้านต่างๆ ครบถ้วน แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีวัวตัวใดที่จะประสบชัยชนะแต่เพียงความเดียว

การชนวัวของภาคใต้นั้น แรกเริ่มเดิมทีที่เกิดขึ้นก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่คนต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน กับเกมกีฬาการต่อสู้เป็นหลัก โดยคัดเลือกเอาวัวชนจากวัวพื้นเมืองที่มีลักษณะเหมาะสมนำมาชน โดยทั่วไปกีฬาต่อสู้ที่มีการแพ้และชนะ มักจะมีการพนันกันเกิดขึ้นเสมอในแวดวงของกลุ่มคนที่ชอบ การชนวัวก็เช่นกัน ซึ่งสถานที่ชนวัวจะเป็นแหล่งรวมผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งในอดีตจะใช้ท้องไร่ท้องนาหลังเก็บเกี่ยวพืชผลในการชนวัว แต่ในปัจจุบันมีสถานที่เฉพาะสำหรับการชนวัวเกิดขึ้น ซึ่งเดิมคนทั่วไปมักเรียกว่า “บ่อนวัวชน”

เนื่องจาก มีมวลชนที่เข้ามาชมเกมกีฬาชนวัวและมักเล่นการพนันด้วย ดังนั้นการเล่นการพนันชนวัว จึงได้ถูกบันทึกอยู่ในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยได้ และวัฒนธรรมการชนวัวของคนใต้จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับ การจัดชนวัวในปัจจุบันจึงได้คำนึงถึงเหตุผลอื่นๆ ที่สำคัญมากนอกจากการพนัน เช่น เศรษฐกิจภายในชุมชน ความสัมพันธ์ของมวลชน การมีอาชีพของคนในชุมชน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุ และที่สำคัญเป็นการรักษาพันธุกรรมของวัวพื้นเมืองมิได้หายสาบสูญไป

และด้วยเหตุนี้ ในฐานะที่ผู้วิจัยได้เป็นผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในอำเภอพระแสง และมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเวียงสระ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีประชาชนที่ได้เลี้ยงวัวไว้เป็นวัวสำหรับชน และก็มีผู้ที่เล่นกีฬาวัวชน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิถีชุมชนที่มีกีฬาวัวชนเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วย รวมทั้งลักษณะ กฎ กติกา ของวัวชน ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการคัดเลือกลักษณะของวัวชนมาไว้ชน ของอำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชนร่วมกับการเล่นกีฬาวัวชนด้วยนั่นเอง

ซึ่งคนเลี้ยงวัวชนนั้น จะต้องเลี้ยงและดูแลวัวชน เสมือนว่าเป็นบุคคลในครอบครัว และบ่อยครั้งที่วัวได้รับการเลี้ยงดูดีกว่าบุคคลในครอบครัว เพราะพวกเขาต่างถือว่าวัวก็คือ “หุ้นส่วนชีวิต” ของเขาด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็นนักเลงวัวชนจะต้องกล้าได้ กล้าเสีย และมีวิญญาณ ของนักพนันการเสี่ยงโชค อยู่ในหัวใจ ยิ่งผู้ที่ต้องการจะยกตนเองขึ้นถึงขั้น“นักเลงระดับนายหัว” หรือ “พ่อขุนอุปถัมภ์” นั้น จะต้องเป็นคนห้าวหาญ เด็ดเดี่ยว ใจถึง น่าเชื่อถือ ทระนงในเกียรติ และศักดิ์ศรีของตนเอง จนถึงขั้นที่กล้าใช้ระบบศาลเตี้ย มาจัดการแก้ปัญหาได้ โดยไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายใดๆ

จึงทำให้กลุ่มคนที่เล่นกีฬาวัวชนเหล่านี้มีการพนันเข้ามาร่วมด้วยและการที่เครือข่ายอยู่ร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่า มีความรัก ความสามัคคีกันในแต่ละเครือข่าย ในแต่ละอาชีพที่มีการรวมกันเป็นเครือข่าย เพราะการที่เครือข่ายเข้มแข็งได้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีอิทธิผลในแต่ละพื้นที่ แต่ละเครือข่าย เพราะแต่ละเครือข่ายนั้นก็มีหลากหลากลุ่มอาชีพอยู่ร่วมกัน มีการพบปะกันบ่อยขึ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น และอยู่ร่วมเป็นเครือข่ายได้มาจนถึงทุกวันนี้ เป็นเพราะว่ากลุ่มเครือข่ายเหล่านี้มีทุกสาขาอาชีพ

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Wuachon888.info

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : วัวชนแดนใต้888

ช่องยูทูป : สืบสานวัวชน888

ช่อง tiktok : wuachonvip

Twitter : วัวชน888

Line Official : @bullfight888

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888