เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

วัวชน หรือ กีฬาวัวชน คือกีฬาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน โดยจะมีกติกาในการแข่งขันถึง 35 ข้อ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับชมกีฬาวัวชน เกิดความสนุกตื่นเต้น และ ประทับใจในการแข่งขันกีฬาวัวชน และในเวลาต่อมาได้มีการเดิมพันวัวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ เพิ่มความตื่นเต้น ให้กับกีฬาวัวชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ทางเว็บ WUACHON888.INFO ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเดิมพันวัวชน ให้กลายเป็นการ แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเดิมพัน จนในปัจจุบันนี้เว็บ wuachon888 ได้กลายเป็นเว็บไซต์เดิมพันวัวชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2567 เลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบ

วัตถุประสงค์ การชนวัวในภาคใต้

วัตถุประสงค์ การชนวัวในภาคใต้

วัตถุประสงค์ การชนวัวในภาคใต้

วัตถุประสงค์ การชนวัวในภาคใต้ แรกเริ่มเดิมทีที่เกิดขึ้นจากที่คน ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน กับเกมกีฬาต่อสู้เป็นหลัก

เป็นการคัดเลือกวัวชนจากวัวพื้นเมือง ที่มีลักษณะเหมาะสมนำมาชน โดยทั่วไปเกมกีฬาต่อสู้ที่มีการแพ้และชนะ มักมีการพนันขันต่อเกิดขึ้นเสมอ ในแวดวงของกลุ่มคนที่ชอบ การชนวัวก็เช่นกัน สถานที่ชนวัวจะเป็นแหล่งรวมมวลชน ในท้องถิ่นในอดีตใช้ท้องไร่ท้องนาหลังเก็บเกี่ยวพืชผล สำหรับปัจจุบันมีสถานที่เฉพาะ สำหรับการชนวัวเกิดขึ้น

ซึ่งเดิมคนทั่วไป มักเรียกว่า “บ่อนวัวชน” เนื่องจาก มวลชนที่เข้ามาชมเกมกีฬาชนวัว มักเล่นการพนันด้วย ดังนั้นการเล่นการพนันชนวัว จึงได้ถูกบรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยได้ วัฒนธรรมการชนวัวของคนใต้ จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับ

การจัดชนวัวในปัจจุบัน ได้คำนึงถึงเหตุผลอื่นๆ ที่สำคัญมากนอกจากการพนัน เช่น เศรษฐกิจชุมชน ความสัมพันธ์ของมวลชน การมีอาชีพของคนในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุ และประการสำคัญ เป็นการรักษาพันธุกรรมของวัวพื้นเมือง ไม่ให้หายสาบสูญไป

ด้วยเหตุนี้ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในอำเภอพระแสง และมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเวียงสระ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีประชาชนได้เลี้ยงวัวไว้เป็นวัวสำหรับชน และก็มีผู้ที่เล่นกีฬาวัวชน จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับวิถีชุมชนที่มีกีฬาวัวชนเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งลักษณะ กฎ กติกา ของวัวชน ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการคัดเลือกลักษณะของวัวชน ของอำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชนร่วมกับการเล่นกีฬาวัวชน

การเล่นกีฬาวัวชน ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของคนหลายอาชีพด้วยกัน ไม่จะเป็นอาชีพเกษตรกร นักการเมือง ข้าราชการ ตำรวจ ซึ่งในแต่ละอาชีพก็มีความคิด ความเชื่อที่เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ แต่ทุกคนต่างก็มุ่งเน้นการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักร่วมกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายย่อยของบุคคล หรือกลุ่มก็แตกต่างกันออกไป

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ประสบการณ์ การกระทำ และเป้าหมาย จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แล้ว ยังมีการรวมกันเป็นเครือข่าย ซึ่งในส่วนของเครือข่ายกีฬาวัวชน ก็แบ่งเป็นเครือข่ายกีฬาวัวชน ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดอีก เป็นการรวมของกลุ่มผู้เล่นกีฬาวัวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ โดยการสร้างเครือข่ายมีดังต่อไปนี้

  • เครือข่ายผู้เล่นกีฬากับผู้เล่นกีฬาวัวชน เป็นการรวมตัวผู้เล่นกีฬาวัวชนด้วยกัน ในระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบำรุง ศรีสมโภชน์ อายุ 59 ปี มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาวัวชนประมาณ 5-6 ปีแล้ว ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า เครือข่ายผู้เล่นกีฬาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ก็เพื่อให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
  • เครือข่ายผู้เล่นกีฬาวัวชนกับวัวชน เป็นการรวมตัวกันระหว่าง ผู้เล่นกีฬาวัวชนกับวัวชน ที่ตั้งเป็นเครือข่ายรวมด้วยกันแต่มีวัวชนเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มด้วย มีจุดประสงค์ก็เพื่อที่เป็นการเลือกวัวชน เพื่อที่จะคัดเลือกวัวชนที่ดี ดัง ไว้ชนในแต่ละครั้ง ซึ่งการรวมตัวเครือข่ายของผู้เล่นกีฬาวัวชนกับวัวชน ก็เหมือนกับเครือข่ายอื่น ๆ ก็จะมีการพบปะสังสรรค์กันในแต่ละเดือน
  • เครือข่ายผู้เล่นกีฬาวัวชนกับเจ้าของสนาม เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้เล่นกีฬาวัวชนกับเจ้าของสนามวัวชนที่มีอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้สัมภาษณ์อีกว่าในส่วนของเครือข่ายผู้เล่นกีฬาวัวชนกับเจ้าของสนามก็คล้ายๆ กับเครือข่ายอื่นๆ คือ มีการพบปะกันในเวลาที่มีการซ้อมวัวชนหรือเวลาที่มีการชนวัวกัน หรือเป็นสถานที่ที่เครือข่ายส่วนใหญ่นัดเจอกันเอง

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Wuachon888.info

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : วัวชนแดนใต้888

ช่องยูทูป :สืบสานวัวชน888 V2

ช่อง tiktok : สืบสานวัวชน

Twitter : เด็กใต้บ้านๆ

Line Official : @bullfight888

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888