เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

เดิมพันวัวชนออนไลน์กับเว็บที่ให้บริการดีที่สุด WUACHON888.INFO สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นใจ มีบริการถ่ายทอดสดวัวชนให้ผู้เล่นสามารถติดตาม ดูวัวชน ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ หากคุณกำลังมองหาเว็บไซต์ที่ให้บริการ วัวชนออนไลน์ ที่มีความน่าเชื่อถือ และ ทำกำไรได้จริง ขอแนะนำให้เข้ามาเดิมพันกับเว็บไซต์ของเรา แล้วคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ สำหรับการเล่นพนันวัวชนในแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อน คุณสามารถติดตาม โปรแกรมวัวชนวันนี้ หรือคู่วัวชนอื่นๆได้ตลอดเวลา เปิดให้เข้ามา แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ได้แบบไม่มีขั้นต่ำ และ ไม่จำกัดจำนวนเงิน เดิมพันได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่ต้องกังวลกับปัญหา หรือ ข้อจำกัดต่างๆอีกต่อไป ต้องที่นี่เท่านั้นเว็บ WUACHON888.INFO

เข้าสู่ระบบ

ปลัดมท. ออกใบอนุญาต เล่นพนันแข่งสัตว์ได้ทั่วราชอาณาจักร

ปลัดมท. ออกใบอนุญาต ซักซ้อมแนวทางการอนุญาตการพนันประเภทสัตว์ต่อสู้กัน

ปลัดมท. ออกใบอนุญาต

ปลัดมท. ออกใบอนุญาต มีหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่น ‘การพนัน’ ประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์ 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลงนามเมื่อ 24 ก.พ.66 เรื่องซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์โดยมีสาระสำคัญระบุว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นทางนำมาซึ่งรายได้กับชุมชนและอาชีพสุจริต

จึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 พ.ค.2550 เรื่อง การอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งวัวลาน ข้อ1 ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่หรือประเพณีของท้องถิ่นนั้น รวมทั้งได้ซักซ้อมแนวทางอนุญาต ดังนี้

1.การอนุญาตให้มีการเล่นการพนันชนโค เป็นการเดิมพันให้สัตว์ต่อสู้กัน ตามบัญชี ข. หมายเลข 1 ในกรุงเทพมหานครให้ออกใบอนุณาตได้ เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสั่งอนุมัติแล้ว ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตได้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติแล้วตามข้อ 4 วรรคสอง ข. (1) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง (1) (2) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) โดยให้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งให้อนุญาตได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ให้บ่อนหนึ่งเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนจังหวัดอื่นๆ บ่อนหนึ่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้ง

2. การอนุญาตให้มีการเล่นการพนันชนไก่และกัดปลา เป็นการเล่นให้สัตว์ต่อสู้กัน ตามบัญชี ข. หมายเลข 1 ในกรุงเทพมหานครให้ออกใบอนุญาตได้ เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสั่งอนุมัติแล้ว ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติแล้วตามข้อ 4 วรรคสอง ข. (1) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอ หรือปลัดอำเกอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง (1) (2) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยการอนุญาตจัดให้มีสถานที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลา (เปิดบ่อน) ให้อนุญาตเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน เดือนหนึ่งห้ามเกิน 3 วัน และจะต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

3.การอนุญาตให้มีการเล่นการพนันแข่งขันวัวลาน เป็นการเล่นให้สัตว์แข่งขัน ตามบัญชี ข. หมายเลข 1 ให้ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานครและนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง (1) (2) และวรรคสอง ก. (1) โดยการออกใบอนุญาต ให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นได้ ตามสภาพแห่งท้องที่หรือประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ และจะต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย ห้ามมีลักษณะที่เป็นการทรมานสัตว์โดยเด็ดขาด และกำชับผู้ได้รับอนุญาตสอดส่อง กวดขัน มิให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นหรือเข้าไปในสนามโดยเด็ดขาด รวมถึงป้องกันมิให้ผู้เข้าไปในสนามพกพาอาวุธติดตัวหรือนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปโดยเด็ดขาด

4.การอนุญาตให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า เป็นการเล่นให้สัตว์แข่งขัน ตามบัญชี ย.หมายเลข 1 ให้ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง (1) (2) และวรรคสอง ก. (1) ห้ามไม่ให้อนุญาตจัดเล่นพนันนัดพิเศษในโอกาสต่างๆ หากผู้ขออนุญาตและสนามม้ามีเจตนาหารายได้เพื่อบริจาคในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ควรดำเนินการจัดแข่งม้านัดปกติประจำสัปดาห์ และต้องควบคุมเด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุมหรือเล่นพนัน รวมการเล่นโต๊ดเถื่อนด้วย

ทั้งนี้ การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ว 31581 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง แนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่สั่งการไว้แล้ว โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ถือปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ปลัดมท. ออกใบอนุญาต

 

 

 

ติดตาม โปรแกรมวัวชน ผลวัวชน ข่าวสารวัวชน รวดเร็วก่อนใครได้ที่เพจเฟสบุ๊ค วัวชนแดนใต้888 หรือแอดมาที่ @BULLFIGHT888

สนใจดูวัวชนสดก่อนใครสมัครสมาชิกเพื่อดูวัวชนเพียง 50 บาทห้ามพลาดเด็ดขาด!!

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888