LINE : @Bullfight888
เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

สนใจเล่นเดิมพัน แทงวัวชนออนไลน์ ต้องที่เว็บ WUACHON888 เพราะว่าเป็นเว็บแทงวัวชนอันดับ 1 ของเอเชีย และได้รับความนิยมจากนักเดิมพันทั่วโลก โดยเว็บนี้จะเป็นเว็บที่มีโปรแกรมการแข่งขันวัวชนให้นักพนันได้รู้ล่วงหน้าก่อนใครและมีการอัปเดตเร็วกว่าเว็บอื่น ๆ แถมยังเป็นเว็บที่มีคลิปการแข่งขันวัวชนให้นักพนันได้รับชมย้อนหลังอีกด้วย ส่วนราคาวัวชน เว็บวัวชน888 ของเราก็เรียกได้ว่าเป็นที่มีราคามาตรฐานที่สุดเท่าที่เคยมีมา และในการเดิมพัน วัวชนออนไลน์ นั้น นักพนันไม่ต้องกลัวที่จะโดนโกง หรือ ถูกหลอก เพราะที่นี่ คือเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ หมดปัญหาเรื่องการโดนโกงไปได้เลย ยิ่งสมัครสมาชิกตอนนี้ ทางเว็บมีเครดิตฟรีแจกให้ 5 % ทุกยอดฝาก ทุกช่วงเวลาอีกด้วย

เข้าสู่ระบบ

ความเป็นมาของสนามกีฬาชนโค

ความเป็นมาของสนามกีฬาชนโค

ความเป็นมาของสนามกีฬาชนโค

ความเป็นมาของสนามกีฬาชนโค จากการที่คนใต้นิยมชมชอบการชนวัวมาก ทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีข้อกำหนดของสนามวัวชนและให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้

จากการที่คนใต้นิยมชมชอบการชนวัวมากก่อนปี พ.ศ. 2500 มีผู้ขออนุญาตเปิดสนามวัวชนมากขึ้น ทางราชการกลัวว่าคนใต้จะเพลิดเพลินอยู่กับการชนวัวจนไม่เป็นอันประกอบอาชีพ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกข้อกำหนดจำนวนสนามชนวัวตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ 6085 /2505 ลงวันที่ 2 เมษายน 2550 กำหนดสนามวัวชนซึ่งมีสาระสำคัญ คือสนามวัวชนประจำตามปกติจะอนุญาตให้ตั้งได้เพียงอำเภอละไม่เกิน 1 สนาม ส่วนที่ว่าสมควรจะอนุญาตให้ตั้งที่ใดในเขตอำเภอนั้นให้อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่สนามชนวัวในภาคใต้ในปีที่ทำการศีกษา 2542 (จรัญ และคณะ. 2543) มีจำนวน 21 สนามกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ 8 จังหวัดดังนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สนามจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 สนามจังหวัดกระบี่ 2 สนามจังหวัดพัทลุง 2 สนามจังหวัดตรัง 3 สนามจังหวัดยะลา 1 สนามนราธิวาส 1 สนาม จังหวัดสงขลา 5 สนามสตูล 1 สนาม โดยที่การขออนุญาตเปิดสนามวัวชนนั้นผู้ทำเรื่องขอต้องจัดเตรียมสถานที่ ที่ตั้งตามข้อกำหนด คือพื้นที่ในการสร้างสนามวัวชนควรมีมากเพียงพอเฉพาะส่วนที่เป็นสังเวียนต้องไม่ต่ำกว่า 1ไร่นอกจากนั้น จำเป็นต้องมีเนื้อที่ใช้สอยสำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างไกลชุมชนสามารถเดินทางไปมา และสะดวกทางราชการสามารถเข้ามาควบคุมความสงบเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง และสิ่งก่อสร้างต้องไม่เป็นอาคารถาวรสามารถรื้อถอนได้ง่าย ขั้นตอนการขออนุญาตเรื่องจากผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องยื่นข้อเสนอต่ออำเภอในเขตที่จะสร้างสนามวัวชนในเขตอำเภอจากพี่ทนายเรื่องต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน เมื่อผู้ขอเสนอที่ได้รับใบอนุญาตเปิดสนามวัวชนเป็นทางการออกมาแล้วบุคคลผู้นั้นจะถูกเรียกว่าในสนาม ใบอนุญาตจะสิ้นสภาพเมื่อผู้ซื้อใบอนุญาตเสียชีวิต หรือเลิกกิจการผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมจะมาขอเปิดสนามแทนไม่ได้สนามวัวชนจึงต้องปิดไปโดยปริยาย เนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมาทางราชการได้ระงับการขออนุญาตเปิดสนามวัวชนขึ้นใหม่ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 020 4/29 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 และหนังสือ มท. 0309 /ว. 1204 ทั้งนี้นโยบายของ กระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นได้มีเจตนารมณ์ต้องการลดจำนวนอบายมุขต่าง ๆ ให้น้อยลงและหมดไปในที่สุดผู้สันทัดกรณีในด้านนี้คาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 15 ปีสนามชนวัวจะสูญหายไปเกือบหมดทั้งนี้โดยพิจารณาจากอายุของนายสนาม ผู้ซึ่งถือใบอนุญาตเปิดสนามอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ในอีก 15 ปีข้างหน้าคนใต้อาจจะมีสนามชนวัวเหลืออยู่เพียง 2 แห่งที่ถูกตามกฎหมายคือสนามเทศบาลที่จังหวัดตรัง และสนามชนโคเทศบาลเมืองยะลาจังหวัดยะลา (จรัญ และคณะ. 2543) ซึ่งเป็นสนามของภาครัฐเมื่อถึงเวลาอาจจะมีสนามเถื่อนเกิดขึ้นหลายแห่งก็ได้ในการขออนุญาตเปิดสนามมวยแต่ละครั้งกระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนอนุญาตให้มีการเปิดสนามวัวชนในกรณีปกติคือแต่ละสนามในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงขออนุญาตเปิดได้เดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 1 วันในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก 3 จังหวัดที่กล่าวมาแล้วอนุญาตให้สนามเปิดได้สัปดาห์ละครั้งเดือนหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้งโดยในสนามเป็นผู้เขียนคำร้องเสนอต่ออำเภอ และจังหวัดตามขั้นตอนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา อนุญาตและออกใบอนุญาตให้ผ่านลงมาตามขั้นตอนในการขออนุญาตต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมในการเปิดสนามครั้งละเป็นเงิน 420 บาทต่อการเปิดสนาม 1 วันนอกจากนี้และสถานเมืองสามารถเปิดสนามปืนกรณีพิเศษ เช่น เนื่องในโอกาสอันเป็นประเพณีที่สำคัญหรือหาเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ การอนุญาตให้เปิดสนามมากกว่า 1 วันแต่ไม่เกิน 3 วันไม่รวมวันเปิดสนามปกติ 1 วันในเดือนนั้นก็รวมเป็น 4 วันที่เปิดสนามได้ติดต่อการจัดการขออนุญาตเปิดเผยกรณีพิเศษนี้ขอได้ไม่เกิน 5 ครั้งใน 1 ปีโดยเสียค่าธรรมเนียมวันละ 420 บาทเช่นกันสำหรับผู้พัฒนาออกใบอนุญาตในกรณีพิเศษนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาด ๆ มาดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อเดือนกันยายน 2541 หนังสือ 0209 /2453 ลงวันที่ 7 กันยายน 2541 องค์ประกอบของสนามสนามวัวชนมีส่วนประกอบหลักจำแนกได้ แก่ สังเวียน อัศจรรย์ ร้านอาหารและร้านค้า ลานอเนกประสงค์ ป้อมขายบัตร ประตูผ่านเข้าออก ลานจอดรถ สุขา ส่วนประกอบเหล่านี้จะมีเนื้อที่และตำแหน่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละสนาม

ติดตาม โปรแกรมวัวชน ผลวัวชน ข่าวสาร รวดเร็วก่อนใครได้ที่เพจเฟสบุ๊ค สืบสานวัวชน หรือแอดมาที่ @Bullfight888

สนใจดูวัวชนสดก่อนใครสมัครสมาชิกเพื่อดูวัวชนเพียง 50 บาทห้ามพลาดเด็ดขาด!!

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888