เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

เดิมพันวัวชนออนไลน์กับเว็บที่ให้บริการดีที่สุด WUACHON888.INFO สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นใจ มีบริการถ่ายทอดสดวัวชนให้ผู้เล่นสามารถติดตาม ดูวัวชน ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ หากคุณกำลังมองหาเว็บไซต์ที่ให้บริการ วัวชนออนไลน์ ที่มีความน่าเชื่อถือ และ ทำกำไรได้จริง ขอแนะนำให้เข้ามาเดิมพันกับเว็บไซต์ของเรา แล้วคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ สำหรับการเล่นพนันวัวชนในแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อน คุณสามารถติดตาม โปรแกรมวัวชนวันนี้ หรือคู่วัวชนอื่นๆได้ตลอดเวลา เปิดให้เข้ามา แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ได้แบบไม่มีขั้นต่ำ และ ไม่จำกัดจำนวนเงิน เดิมพันได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่ต้องกังวลกับปัญหา หรือ ข้อจำกัดต่างๆอีกต่อไป ต้องที่นี่เท่านั้นเว็บ WUACHON888.INFO

เข้าสู่ระบบ

ความเป็นมาของสนามกีฬาชนโค

ความเป็นมาของสนามกีฬาชนโค

ความเป็นมาของสนามกีฬาชนโค

ความเป็นมาของสนามกีฬาชนโค จากการที่คนใต้นิยมชมชอบการชนวัวมาก ทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีข้อกำหนดของสนามวัวชนและให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้

จากการที่คนใต้นิยมชมชอบการชนวัวมากก่อนปี พ.ศ. 2500 มีผู้ขออนุญาตเปิดสนามวัวชนมากขึ้น ทางราชการกลัวว่าคนใต้จะเพลิดเพลินอยู่กับการชนวัวจนไม่เป็นอันประกอบอาชีพ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกข้อกำหนดจำนวนสนามชนวัวตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ 6085 /2505 ลงวันที่ 2 เมษายน 2550 กำหนดสนามวัวชนซึ่งมีสาระสำคัญ คือสนามวัวชนประจำตามปกติจะอนุญาตให้ตั้งได้เพียงอำเภอละไม่เกิน 1 สนาม ส่วนที่ว่าสมควรจะอนุญาตให้ตั้งที่ใดในเขตอำเภอนั้นให้อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่สนามชนวัวในภาคใต้ในปีที่ทำการศีกษา 2542 (จรัญ และคณะ. 2543) มีจำนวน 21 สนามกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ 8 จังหวัดดังนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สนามจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 สนามจังหวัดกระบี่ 2 สนามจังหวัดพัทลุง 2 สนามจังหวัดตรัง 3 สนามจังหวัดยะลา 1 สนามนราธิวาส 1 สนาม จังหวัดสงขลา 5 สนามสตูล 1 สนาม โดยที่การขออนุญาตเปิดสนามวัวชนนั้นผู้ทำเรื่องขอต้องจัดเตรียมสถานที่ ที่ตั้งตามข้อกำหนด คือพื้นที่ในการสร้างสนามวัวชนควรมีมากเพียงพอเฉพาะส่วนที่เป็นสังเวียนต้องไม่ต่ำกว่า 1ไร่นอกจากนั้น จำเป็นต้องมีเนื้อที่ใช้สอยสำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างไกลชุมชนสามารถเดินทางไปมา และสะดวกทางราชการสามารถเข้ามาควบคุมความสงบเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง และสิ่งก่อสร้างต้องไม่เป็นอาคารถาวรสามารถรื้อถอนได้ง่าย ขั้นตอนการขออนุญาตเรื่องจากผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องยื่นข้อเสนอต่ออำเภอในเขตที่จะสร้างสนามวัวชนในเขตอำเภอจากพี่ทนายเรื่องต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน เมื่อผู้ขอเสนอที่ได้รับใบอนุญาตเปิดสนามวัวชนเป็นทางการออกมาแล้วบุคคลผู้นั้นจะถูกเรียกว่าในสนาม ใบอนุญาตจะสิ้นสภาพเมื่อผู้ซื้อใบอนุญาตเสียชีวิต หรือเลิกกิจการผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตเดิมจะมาขอเปิดสนามแทนไม่ได้สนามวัวชนจึงต้องปิดไปโดยปริยาย เนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมาทางราชการได้ระงับการขออนุญาตเปิดสนามวัวชนขึ้นใหม่ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 020 4/29 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 และหนังสือ มท. 0309 /ว. 1204 ทั้งนี้นโยบายของ กระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นได้มีเจตนารมณ์ต้องการลดจำนวนอบายมุขต่าง ๆ ให้น้อยลงและหมดไปในที่สุดผู้สันทัดกรณีในด้านนี้คาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 15 ปีสนามชนวัวจะสูญหายไปเกือบหมดทั้งนี้โดยพิจารณาจากอายุของนายสนาม ผู้ซึ่งถือใบอนุญาตเปิดสนามอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ในอีก 15 ปีข้างหน้าคนใต้อาจจะมีสนามชนวัวเหลืออยู่เพียง 2 แห่งที่ถูกตามกฎหมายคือสนามเทศบาลที่จังหวัดตรัง และสนามชนโคเทศบาลเมืองยะลาจังหวัดยะลา (จรัญ และคณะ. 2543) ซึ่งเป็นสนามของภาครัฐเมื่อถึงเวลาอาจจะมีสนามเถื่อนเกิดขึ้นหลายแห่งก็ได้ในการขออนุญาตเปิดสนามมวยแต่ละครั้งกระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนอนุญาตให้มีการเปิดสนามวัวชนในกรณีปกติคือแต่ละสนามในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงขออนุญาตเปิดได้เดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 1 วันในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก 3 จังหวัดที่กล่าวมาแล้วอนุญาตให้สนามเปิดได้สัปดาห์ละครั้งเดือนหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้งโดยในสนามเป็นผู้เขียนคำร้องเสนอต่ออำเภอ และจังหวัดตามขั้นตอนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา อนุญาตและออกใบอนุญาตให้ผ่านลงมาตามขั้นตอนในการขออนุญาตต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมในการเปิดสนามครั้งละเป็นเงิน 420 บาทต่อการเปิดสนาม 1 วันนอกจากนี้และสถานเมืองสามารถเปิดสนามปืนกรณีพิเศษ เช่น เนื่องในโอกาสอันเป็นประเพณีที่สำคัญหรือหาเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ การอนุญาตให้เปิดสนามมากกว่า 1 วันแต่ไม่เกิน 3 วันไม่รวมวันเปิดสนามปกติ 1 วันในเดือนนั้นก็รวมเป็น 4 วันที่เปิดสนามได้ติดต่อการจัดการขออนุญาตเปิดเผยกรณีพิเศษนี้ขอได้ไม่เกิน 5 ครั้งใน 1 ปีโดยเสียค่าธรรมเนียมวันละ 420 บาทเช่นกันสำหรับผู้พัฒนาออกใบอนุญาตในกรณีพิเศษนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาด ๆ มาดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อเดือนกันยายน 2541 หนังสือ 0209 /2453 ลงวันที่ 7 กันยายน 2541 องค์ประกอบของสนามสนามวัวชนมีส่วนประกอบหลักจำแนกได้ แก่ สังเวียน อัศจรรย์ ร้านอาหารและร้านค้า ลานอเนกประสงค์ ป้อมขายบัตร ประตูผ่านเข้าออก ลานจอดรถ สุขา ส่วนประกอบเหล่านี้จะมีเนื้อที่และตำแหน่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละสนาม

ติดตาม โปรแกรมวัวชน ผลวัวชน ข่าวสาร รวดเร็วก่อนใครได้ที่เพจเฟสบุ๊ค สืบสานวัวชน หรือแอดมาที่ @Bullfight888

สนใจดูวัวชนสดก่อนใครสมัครสมาชิกเพื่อดูวัวชนเพียง 50 บาทห้ามพลาดเด็ดขาด!!

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888