เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

วัวชน หรือ กีฬาวัวชน คือกีฬาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน โดยจะมีกติกาในการแข่งขันถึง 35 ข้อ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับชมกีฬาวัวชน เกิดความสนุกตื่นเต้น และ ประทับใจในการแข่งขันกีฬาวัวชน และในเวลาต่อมาได้มีการเดิมพันวัวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ เพิ่มความตื่นเต้น ให้กับกีฬาวัวชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ทางเว็บ WUACHON888.INFO ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเดิมพันวัวชน ให้กลายเป็นการ แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเดิมพัน จนในปัจจุบันนี้เว็บ wuachon888 ได้กลายเป็นเว็บไซต์เดิมพันวัวชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2567 เลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบ

ความเชื่อเรื่องศาสนาในกีฬาวัวชน

ความเชื่อเรื่องศาสนาในกีฬาวัวชน

ความเชื่อเรื่องศาสนาในกีฬาวัวชน

ชาวไทยพื้นเมืองภาคใต้ ความเชื่อเรื่องศาสนาในกีฬาวัวชน  ที่ใช้ในการประกอบวิธีในการเลี้ยงวัวชน ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา และอำนาจเหนือธรรมชาติที่ฝังรากลึก อยู่ในจิตใจของคนไทยภาคใต้

ศาสนามีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นกลไก ช่วยกำหนดรูปแบบวัฒนธรรม ของคนไทยภาคใต้ สังคมไทยภาคใต้ในปัจจุบัน นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นก็ยังคงมีศาสนาพราหมณ์ซึ่งฝังรากลึกอยู่คู่กับคนไทยภาคใต้มาอย่างยาวนาน และยังมีศาสนาอิสลามที่เข้ามาภายหลัง และนับถือกันส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวไทยพื้นเมืองภาคใต้ได้รับความเชื่อเรื่องศาสนา มาจากชาวอินเดียที่เดินทางมาติดต่อค้าขายทางภาคใต้

และยังได้นำศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในวัฒนธรรมภาคใต้ด้วย (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ 2523: 7-9) ชื่อวัวภาคใต้ได้สะท้อนให้เห็นความเรื่องศาสนา ของคนไทยภาคใต้ทั้งศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ศาสนาพราหมณ์ปัจจุบันความเชื่อเรื่องศาสนาพราหมณ์ ก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยภาคใต้ แม้ในปัจจุบันคนไทยภาคใต้จะนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำท้องถิ่น ของตนแต่ก็ยังค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ

และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่แสดงถึงความเชื่อในเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ด้วย ชื่อวัวชนหลายชื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยภาคใต้ ยังคงมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์อยู่ ชื่อวัวชนบางชื่อใช้คำที่หมายถึงเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนาพราหมณ์ความเชื่อเรื่องศาสนาพราหมณ์ นอกจากแสดงให้เห็นในชื่อวัวชนแล้ว ในภาคใต้ได้ค้นพบหลักฐานต่างๆ ที่เป็นโบราณสถาน และโบราณวัตถุในศาสนาพราหมณ์ จากการขุดพบทางโบราณคดีที่ผ่านมาพบว่า บริเวณพื้นที่เขตอำเภอสิชลปรากฏการณ์ตั้งเทวสถาน ในศาสนาพราหมณ์หนาแน่นมากกว่า 40 แห่ง

ในบริเวณตัวเมืองเก่านครศรีธรรมราช แต่เดิมมีเทวสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ก็มีโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์หลายแห่ง อย่างเช่น “หอพระนารายณ์”เป็นสถานประกอบพิธีกรรม และประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ขนาดใหญ่ ให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้บูชา นอกจากนั้นยังมี “หอพระอิศวร” เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย บูชาพระอิศวรหรือพระศิวะ สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร พระอุมา และพระคเณศ

นอกจากนั้นยังมีเสาชิงช้า ซึ่งมีรูปทรงเช่นเดียวกับเสาชิงช้าในกรุงเทพ และในปัจจุบันเสาชิงช้าได้มีการสร้างขึ้นใหม่ทดแทน ของเดิมที่ผุพังเสียสภาพไปนานแล้ว ในสมัยที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราช ยังรุ่งเรือง ทุกเดือนยี่คณะพราหมณ์จะประกอบพิธีตรียัมปวาย และตรีปวาย มีพิธีตรียัมปวายเป็นพิธีรับพระอิศวร(พระศิวะ) ในช่วงปีใหม่ด้วยการโล้ชิงช้า ส่วนพิธีตรีปวายเป็นพิธีรับพระนารายณ์ (พระวิษณุ) ช่วงปีใหม่ต่อจากพิธีรับพระอิศวร

ทั้งยังมีขบวนแห่จากเทวสถานไป ยังบ้านเจ้าเมืองนครฯ มีการรำซัดน้ำรำปิเหนง (รำเขนง) ใช้เขาควายผลัดกันซัดหลังทีละคู่ ชาวเมืองเรียกอีกอย่างว่าแห่นางดาน คือมีการแห่เทวรูป ที่เป็นแผ่นกระดาน 3 แผ่น คือแผ่นรูปพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และพระสุริยเทพ ไปกับขบวนแห่ด้วย (กิตติ วัฒนะมหาตม์ 2551: 91-99) การค้นพบโบราณสถานที่ สำคัญในศาสนาพราหมณ์ในที่ต่างๆ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าแต่เดิมศาสนาพราหมณ์ มีอิทธิพลอย่างมากในภาคใต้ ส่งผลให้คนไทยภาคใต้ 147 มีความคิดความเชื่อตามแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ และความคิดความเชื่อเหล่านั้นยังคงแทรกอยู่ในความคิด และวิถีชีวิตของคนไทยภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Wuachon888.info

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : วัวชนแดนใต้888

ช่องยูทูป : สืบสานวัวชน888

ช่อง tiktok : wuachonvip

Twitter : วัวชน888

Line Official : @bullfight888

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888