เข้าสู่ระบบ

แทงวัวชนออนไลน์ กับเว็บพนันยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย

วัวชน หรือ กีฬาวัวชน คือกีฬาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน โดยจะมีกติกาในการแข่งขันถึง 35 ข้อ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับชมกีฬาวัวชน เกิดความสนุกตื่นเต้น และ ประทับใจในการแข่งขันกีฬาวัวชน และในเวลาต่อมาได้มีการเดิมพันวัวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ เพิ่มความตื่นเต้น ให้กับกีฬาวัวชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ทางเว็บ WUACHON888.INFO ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเดิมพันวัวชน ให้กลายเป็นการ แทงวัวชน ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเดิมพัน จนในปัจจุบันนี้เว็บ wuachon888 ได้กลายเป็นเว็บไซต์เดิมพันวัวชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2567 เลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบ

การดูลักษณะของวัวชนที่ดีเยี่ยม

การดูลักษณะของวัวชนที่ดีเยี่ยมการดูลักษณะของวัวชนที่ดีเยี่ยม

การดูลักษณะของวัวชนที่ดีเยี่ยม  “เหมวัว” เป็นภาษาใต้  หมายถึงลักษณะของโคหรือวัวการใช้ประโยชน์จากโคหรือวัวเพื่อเป็นพาหนะ

และกีฬาการชนวัวเพื่อสันทนาการในการเลือกดูลักษณะดีของโคหรือวัวที่จะนำมาเลี้ยง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของและคนเลี้ยงตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา ให้ดูจากลักษณะหลักคือ ขวัญโค สีโค และเขาโค  ดังปรากฏในหนังสือบุดขาว  “ ตำราลักษณะขวัญดีร้ายของโค ” ของพระบริสุทธศีลาจารย์ (วัน มะนะโส)

ลักษณะขวัญโคที่ดี

“ขวัญ” จะเป็นลักษณะการที่จะจัดเรียงของขนที่จะปรากฏในบนเรือนร่างของโคในตามธรรมชาติ ขวัญโคเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่ง ในการเลือกดูโคที่จะนำมาเลี้ยง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของและคนเลี้ยง ดังจำแนกลักษณะดีของขวัญได้ดังนี้

-ขวัญอยู่ตรงขากรรไกรทั้งสองข้าง หรือข้างเดียว ท่านว่าดีควรเลี้ยง

-ขวัญอยู่ใต้คาง ดีควรเลี้ยงไม่มีโทษ

-ขวัญอยู่ระหว่างเขา ดีควรเลี้ยงไว้ทำนา

-ขวัญอยู่บนคอ ดีควรเลี้ยงไว้ทำนา

-ขวัญอยู่บนหนอก ดีมากควรเลี้ยง

-ขวัญอยู่ใต้โคนหางติดข้างโคนหาง ดีมากควรเลี้ยง

-ขวัญอยู่หน้าแข้งทั้ง 4 ข้าง ดีควรเลี้ยงไว้ช่วยคุ้มครองอันตราย

-ขวัญอยู่ใต้กีบเท้าทั้ง 4 ข้าง ดีควรเลี้ยงจะสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

-ขวัญอยู่กีบหน้า หรือหลังซ้าย ดีมากควรเลี้ยงจะเกิดทรัพย์สินเงินทองมากมาย

“ สี ” เป็นลักษณะเด่นอีกอย่างในการเลือกโคที่จะนำมาเลี้ยง ดังจำแนกลักษณะดีของสีโคที่จะนำมาเลี้ยงได้    ดังนี้

-สีแดงทั้งข้างตัวตลอดถึงเขา เขาแดง เล็บแดง ตาแดง หางแดง สีแดงไม่มีสีอื่นเข้าปะปน และประกอบ    ด้วยขวัญที่ดีด้วย ดีมากควรเลี้ยง

-สีดำแวว เขาดำ หางดำ เล็บดำ ไม่มีสีอื่นเข้าปะปน ดีมากควรเลี้ยง

-สีแดงเหมือนแสงไฟ ลายขาวตั้งแต่โคนหางจนถึงตา ดีมากควรเลี้ยงไว้ ให้ทำโรงเรือนสูงจากพื้นขึ้นมา    1 ศอก ให้มีเครื่องแอก ไถ คราด และตั้งสำรับไว้ในโรงเลี้ยงโค จะเกิดทรัพย์สินพูล

“ เขา ” เป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งในการเลือกดูโคหรือวัวที่จะนำมาเลี้ยง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่   เจ้าของและคนเลี้ยง ดังจำแนกได้ดังนี้

-เขาเป็นสีแวว เห็นเงาสีโคนเขาเหลือง ปลายสีแดง ประดุจดังสีมณี เลี้ยงไว้จะดี

-เขาสีดำนิล ดีควรเลี้ยง เกิดทรัพย์สินเงินทอง

-เขาเป็นสีแววอยู่ในเขา ดีมาก เลี้ยงไว้จะเป็นเศรษฐี คนนับหน้าถือตา

-เขาเป็นปลอกรอบปลายเขาที่ปลายแหลมมีสีขาวแวว ควรเลี้ยงไว้ดีมาก ควรเป็นโคของพระมหากษัตริย์

-เขาเป็นสีดอกชบาแดง ที่ปลายแหลมสีเหลืองแวว เลี้ยงไว้ดีมาก ควรเป็นโคของพระมหากษัตริย์

-โคนเขาสีน้ำข้าว ปลายเขาสีเหลืองแวว ดีมาก เลี้ยงไว้จะสมบูรณ์พูลผลเกิดทรัพย์สิน มีเงินทอง

-เขาเป็นลายเหมือนรูปภควัม ดี เลี้ยงไว้เป็นตบะ คุ้มครองภัยอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย

-เขาเป็นเสี้ยนรอบเขา แต่สีต่างกันกับสีที่พื้นเขา จะมีตบะเดชะมาก ควรเป็นโคของพระมหากษัตริย์

-ปลายเขาเหมือนน้ำค้างในตอนดึก ดีมาก เลี้ยงไว้ จะสมบูรณ์พูลผล เกิดทรัพย์สินเงินทองมากมาย

-เขาผุดเป็นเสี้ยนทั้งเขา หรือที่ปลาย ดี เลี้ยงไว้ จะสมบูรณ์พูลผล เกิดทรัพย์สินเงินทองมากมาย

-เขาสีเขียวสีดำ เป็นลำดับขึ้นไป และมีสีเหลืองรับอยู่ที่ปลายดี ควรเลี้ยงไว้จะเกิดโชคลาภ

-เขาผุดขึ้นเป็นลายตอกทั่วทั้งเขา ดีมาก เลี้ยงไว้จะเกิดทรัพย์สิน เกิดมีโชคลาภ

-เขาดำล้วนไม่ปนสีอื่น เหมาะสำหรับพ่อค้า เลี้ยงไว้ จะค้าขายดีมีกำไร

-เขาสีเหลืองเบี้ยจักจั่น หรือเหมือนสีดอกอัญชัน หรือสีคราม ดีมาก เลี้ยงไว้จะคุ้มครองภัยอันตรายทุกอย่าง

-เขาสีเป็นรูปสิงโตตั้งท่าแผ่ทยาน หรือเหมือนกับวงแหวน ดีมาก เลี้ยงไว้จะมีตบะ ศัตรูทำร้ายไม่ได้

-เขากลมเกลี้ยงราวกับกลึง เหมือนขัดถูแล้ว ดีมาก เลี้ยงไว้จะเกิดโชคลาภมากมาย และจะคุ้มครองภัยอันตราย

-เขาเป็นชั้นๆ เหมือนคันฉัตร ดีมาก เลี้ยงไว้ จะสมบูรณ์พูนผล เกิดลาภยศ จะมีผู้เมตตาอารี

จากการพิจารณาลักษณะของโคหรือวัว จะนำมาเลี้ยงให้ดูจากลักษณะขวัญ สีและเขาของโค เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าหรือการใช้ประโยชน์จากการคัดเลือกลักษณะดีตามตำราหรือความเชื่อในการเลือกโคที่จะนำมาเลี้ยงนั้นได้มีกระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่า ปัจจุบันมีการวิจัย ในการคัดเลือกลักษณะสายพันธุ์ให้ถูกต้องตามตำราและความเชื่อของโคที่นำมาเลี้ยงเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเจริญของเจ้าของและคนเลี้ยง ในการวิจัยเรื่องการผสมพันธุ์โคเพื่อให้ได้ลูกโคที่ออกมาถูกต้องตามตำราโดยมีการคัดเลือกยีนเด่น ลักษณะโครโมโซม มีการค้าขายลูกโคที่ผสมออกมาแล้วมีลักษณะเด่นตามตำรา ทำให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจกับชาวบ้านและผู้ประกอบการ

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Wuachon888.info

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : วัวชนแดนใต้888

ช่องยูทูป : สืบสานวัวชน888

ช่อง tiktok : สืบสานวัวชน

Twitter : เด็กใต้บ้านๆ

Line Official : @bullfight888

@Bullfight888
LINE : @Bullfight888